Wie?

Het bestuur van de Stichting Wetenschapsvoorlichting Oudheidkunde bestaat uit drie personen:

Dhr. J.Q. Schouten, penningmeester en voorzitter a.i.

Mw. S. van Roode, secretaris

De stichting is bereikbaar via dit mailadres.