Wie?

Het bestuur van de Stichting Wetenschapsvoorlichting Oudheidkunde bestaat uit drie personen:

Mw. M.L. Mollee, voorzittter

Mw. S.M. van Roode, secretaris

Dhr. J.Q. Schouten, penningmeester

De stichting is bereikbaar via dit mailadres.

Advertenties