Waarom?

De website Livius.org heeft sinds het midden van de jaren negentig geprobeerd mensen informatie te geven over de oude wereld. Dit gebeurde deels door het schrijven van webpagina’s, deels door het beantwoorden van correspondentie. Sinds 2003 is er Livius Onderwijs, dat cursussen en reizen verzorgt, en sinds 2005 is er de Livius Nieuwsbrief.

Door deze activiteiten en door parallelle ervaringen met boeken en journalistiek werk, is in de loop der jaren inzicht gegroeid in de eisen waaraan wetenschapsvoorlichting dient te voldoen in een digitale tijd met een groeiend aantal hogeropgeleiden. Helaas blijken alleszins redelijke, bij andere wetenschappelijke disciplines gangbare, kwaliteitsnormen in de oudheidkunde niet te worden gehaald, ook niet door Livius.org. Van de universiteiten mag geen initiatief meer worden verwacht om de overdracht van informatie te brengen naar een eenentwintigste-eeuws niveau.

Kwaliteit valt mogelijk wel te bereiken door een netwerk van kleine projecten, met name online. Een schenking stelde de vrijwilligers achter Livius.org in staat een stichting op te richten om dergelijke projecten te helpen. Deze is volledig onafhankelijk van Livius.org of welke organisatie ook en heeft inmiddels met donaties het fonds vergroot.

Advertenties