Wat?

De Stichting Wetenschapsvoorlichting Oudheid heeft als doel te bevorderen dat informatie over de gehele Oudheid – Griekenland en Rome én het Nabije Oosten, filologisch én archeologisch –  beter wordt overgedragen.

De stichting, opgericht in 2013, tracht dit doel te bereiken door het (co)financieren van kleinschalige projecten op het gebied van de oudheidkundige wetenschapsvoorlichting, waarbij centraal staat dat de kwaliteit van de voorlichting dient te worden vergroot. Dit kan onder meer doordat de informatie wordt verdiept, efficiënter wordt aangeboden of op een andere manier wordt ontsloten.